Ngày Chủ nhật xanh và hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2022