• LÊ THỊ THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0395554656
 • NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, TỔ TRƯỞNG HC-TH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
 • LÊ THỊ HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0817182609
 • NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ phó Tổ Hành chính-Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0961390372
  • Email:
   thanhphuongmapu@gmail.com.vn
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội