• MAI VĂN TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Anh văn
  • Điện thoại:
   0972679447
  • Email:
   vantamlk1962@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NỤ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Nữ công
  • Điện thoại:
   0918005663
  • Email:
   nu.97nc@gmail.com
 • ĐÀO TRỌNG HẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0907332131
  • Email:
   haottdnlk@gmail.com
 • NGUYỄN TIẾN GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0913119305
  • Email:
   nguyentiengiang75@gmail.com
 • PHẠM QUỐC TOẢN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0906614945
  • Email:
   quoctoangdnnlk2016@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cư nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0916728733
  • Email:
   gmyquyen1912@gmail.com
 • TĂNG KIM DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn cơ sở, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Tin học
  • Điện thoại:
   0938375738
  • Email:
   tangkimdung84@gmail.com
 • VÕ MAI HÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0396839770
  • Email:
   hankhanhhoa79@gmail.com
 • BÙI BÁ PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp, Chủ tịch Hội CTĐ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện - Điện tử
  • Điện thoại:
   0907141375
  • Email:
   ttdnlk@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội