• BẠCH THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH, THẠC SỸ QLGD
  • Điện thoại:
   0918819313
  • Email:
   bachdaoavgdtx@yahoo.com
 • BÙI BÁ PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp, Chủ tịch Hội CTĐ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện - Điện tử
  • Điện thoại:
   0907141375
  • Email:
   ttdnlk@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội