• PHẠM THẾ THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0918925263
  • Email:
   thethanghp@gmail.com
 • NGUYỄN VĂN KHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ CHI BỘ, GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TOÁN
  • Điện thoại:
   0918700472
  • Email:
   khanhnguyenvangdlk@gmail.com
 • NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, TỔ TRƯỞNG HC-TH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ phó Tổ Hành chính-Tổng hợp
  • Điện thoại:
   0961390372
  • Email:
   thanhphuongmapu@gmail.com.vn
 • BÙI BÁ PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Tổ trưởng Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp, Chủ tịch Hội CTĐ
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện - Điện tử
  • Điện thoại:
   0907141375
  • Email:
   ttdnlk@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội