• PHẠM THẾ THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0918925263
  • Email:
   thethanghp@gmail.com
 • NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, TỔ TRƯỞNG HC-TH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG, UV BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   0931262909
  • Email:
   lephuongtxlk@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội