• NGUYỄN VĂN KHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ CHI BỘ, GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TOÁN
  • Điện thoại:
   0918700472
  • Email:
   khanhnguyenvangdlk@gmail.com
 • BẠCH THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH, THẠC SỸ QLGD
  • Điện thoại:
   0918819313
  • Email:
   bachdaoavgdtx@yahoo.com
 • NGUYỄN MINH HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ CƠ KHÍ
  • Điện thoại:
   0918143036
  • Email:
   minhhuyxh@gmail.com
 • PHẠM THẾ THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0918925263
  • Email:
   thethanghp@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết