• PHẠM THẾ THẮNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CS
  • Học hàm, học vị:
   Kỹ sư Điện
  • Điện thoại:
   0918925263
  • Email:
   thethanghp@gmail.com
 • TRẦN MINH TRIỂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0971573363
  • Email:
   minhtrienlk@gmail.com
 • VÕ THỊ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0392977714
  • Email:
   thuylinh091191@gmail.com
 • NGUYỄN TUẤN HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0389473318
  • Email:
   tuanhuynguyen121995@gmail.com
 • LÊ THỊ THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0395554656
 • NGUYỄN VĂN KHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ CHI BỘ, GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TOÁN
  • Điện thoại:
   0918700472
  • Email:
   khanhnguyenvangdlk@gmail.com
 • LÊ THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0395414226
  • Email:
   leha058@gmail.com
 • BẠCH THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH, THẠC SỸ QLGD
  • Điện thoại:
   0918819313
  • Email:
   bachdaoavgdtx@yahoo.com
 • NGUYỄN MINH HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Học hàm, học vị:
   KỸ SƯ CƠ KHÍ
  • Điện thoại:
   0918143036
  • Email:
   minhhuyxh@gmail.com
 • NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, TỔ TRƯỞNG HC-TH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội