Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của người học (dành cho đối tượng đã có bằng THCS) được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng