• LÊ THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0395414226
  • Email:
   leha058@gmail.com
 • TRẦN THỊ LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0919651451
  • Email:
   tranthiloangdtxlk@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG, UV BCH CĐCS
  • Điện thoại:
   0931262909
  • Email:
   lephuongtxlk@gmail.com
 • Võ Văn Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư đoàn cơ sở, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976534536
  • Email:
   quockhanhlqd@gmail.com
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết