• LÊ THỊ THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0395554656
 • NGUYỄN VĂN KHÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BÍ THƯ CHI BỘ, GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0918700472
  • Email:
   khanhnguyenvangdlk@gmail.com
 • LÊ THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0395414226
  • Email:
   leha058@gmail.com
 • TRẦN THỊ LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0919651451
  • Email:
   tranthiloangdtxlk@gmail.com
 • BẠCH THỊ ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0918819313
  • Email:
   bachdaoavgdtx@yahoo.com
 • NGUYỄN MINH HUY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
   0918143036
  • Email:
   minhhuyxh@gmail.com
 • NGUYỄN THẾ TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0918354807
  • Email:
   tungnguyenthe27@gmail.com
 • NGUYỄN DUY ĐỊNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0917203174
  • Email:
   nguyenduydinh75@gmail.com
 • LÊ THỊ HẢI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0817182609
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết