A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ BUỔI CHIỀU DÀNH CHO CÁC LỚP K2018, K2019 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020)

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/09/2020 - THỜI GIAN HỌC: TIẾT 1 BẮT ĐẦU TỪ 12g45


THỜI KHÓA BIỂU HỌC NGHỀ BUỔI CHIỀU DÀNH CHO CÁC LỚP K2018 VÀ K2019 - ÁP DỤNG TỪ 07/09/2020 - THỜI GIAN HỌC: TIẾT 1 BẮT ĐẦU 12g45
THỨ THỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
LỚPBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀUBUỔI SÁNGBUỔI CHIỀU
QT18TC31_LK
LỚP 12A2
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Quản trị mạng 1
(Cô Liên) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Quản trị mạng 1
(Cô Liên) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Quản trị mạng 1
(Cô Liên) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
  Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 
MT18TC31_LK
LỚP 12A2
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Lý thuyết
Thiết kế - May váy, áo váy
(Cô Nụ) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Thực hành
Thiết kế - May váy, áo váy
(Cô Phượng) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Lý thuyết
Thiết kế - May váy, áo váy
(Cô Nụ) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Thực hành
Thiết kế - May váy, áo váy
(Cô Phượng) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Lý thuyết
Thiết kế - May váy, áo váy
(Cô Nụ) 
DN18TC31_LK
LỚP 12A3
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Kỹ thuật lập trình PLC
(Thầy Giang) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Kỹ thuật lập trình PLC
(Thầy Giang) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Kỹ thuật lập trình PLC
(Thầy Giang) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Kỹ thuật lập trình PLC
(Thầy Giang) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Kỹ thuật lập trình PLC
(Thầy Giang) 
QT19TC31_LK
LỚP 11B2
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Xử lý ảnh
Ca 1
(Cô Dung) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Xử lý ảnh
Ca 2
(Cô Dung)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Xử lý ảnh
Ca 1
(Cô Dung) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Xử lý ảnh
Ca 2 (Cô Dung)
Mạng MT
Ca 1 (Cô liên)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Mạng MT
Ca 2
(Cô liên)
DN19TC31_LK
LỚP 11B3
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Trang bị điện
cơ bản
(Thầy Toản) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Trang bị điện
cơ bản
(Thầy Toản) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Trang bị điện
cơ bản
(Thầy Toản) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Trang bị điện
cơ bản
(Thầy Toản) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Trang bị điện
cơ bản
(Thầy Toản) 
DN19TC32_LK
LỚP 11B3+B4
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 An toàn lao động và Tổ chức sản xuất
(Thầy Hảo) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 An toàn lao động và Tổ chức sản xuất
(Thầy Hảo) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 An toàn lao động và Tổ chức sản xuất
(Thầy Hảo) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Anh văn chuyên ngành
điện - điện tử
(Thầy Tâm)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Anh văn chuyên ngành
điện - điện tử
(Thầy Tâm)
MT19TC31_LK
LỚP 11B4
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
 Anh văn chuyên ngành  A
(Thầy Tâm) 
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Lý thuyết
Thiết kế - May sơ mi nam nữ
(Cô Nụ)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Thực hành
Thiết kế - May sơ mi nam nữ
(Cô Phượng)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Lý thuyết
Thiết kế - May sơ mi nam nữ
(Cô Nụ)
 Học văn hóa
tại Cơ sở 2 
Thực hành
Thiết kế - May sơ mi nam nữ
(Cô Phượng)

 


Tác giả: Bùi Bá Phúc
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu
Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
Thông báo
Thời tiết